Amerex mod. 272, 9 liter vanntåke apparat
  1. Hjem
  2. Brannvernutstyr
  3. Brannslokkningsapparat
  4. Amerex mod. 272, 9 liter vanntåke apparat

Amerex mod. 272, 9 liter vanntåke apparat

Watermist apparat med 9 liter destillert vann. Dette apparatet gir ingen sekundær skader ved bruk. Den kan foreksempel brukes på elektronisk utstyr opp til 1000 V uten å gi skade. Apparatet har en slukketid på 80 sekunder, en meget god sikt ved bruk og forårsaker ikke pustevansker. Vanntåkeapparatet har livsgaranti mot gjennomrustning. Slokkeklasse 13A.

Watermist vs. pulver:

 

Watermist pulver kolasj

Art.nr: 14761

 

Vi tester kort beskrivelse.

Amerex mod. 272, 9 liter vanntåke apparat
  1. Hjem
  2. Brannvernutstyr
  3. Brannslokkningsapparat
  4. Amerex mod. 272, 9 liter vanntåke apparat

Amerex mod. 272, 9 liter vanntåke apparat

Watermist apparat med 9 liter destillert vann. Dette apparatet gir ingen sekundær skader ved bruk. Den kan foreksempel brukes på elektronisk utstyr opp til 1000 V uten å gi skade. Apparatet har en slukketid på 80 sekunder, en meget god sikt ved bruk og forårsaker ikke pustevansker. Vanntåkeapparatet har livsgaranti mot gjennomrustning. Slokkeklasse 13A.

Watermist vs. pulver:

 

Watermist pulver kolasj

Art.nr: 14761

 

Vi tester kort beskrivelse.

Meny