Tjenester

Alf Lea & Co Brannvern er godkjent av Det Norske Veritas, Lloyds register, American Bureau of shipping og Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell for å utføre service og sertifisering av de aller fleste typer brannslokkere og systemer på skip, offshore og industri. Vi har egne serviceteknikere som utfører årsservice, installasjon av slokkeanlegg, brannslokningsapparater og skilt ombord i skip/rigger. Vi tegner og leverer også slukkeanlegg til batterirom f.eks. til nye båter/fartøy eller ombygging av gamle båter/fartøy.

Service

Vi utfører service på røykdykkerutstyr

Refylling

Vi refyllier brannslokningsapparater og ladestasjoner for privat kunder.

Kontroll

Vi utfører 5 års og 10 års kontroll på brannslukningsapparater.

Resirkulering

Vi resirkulerer pulver fra brannvernutstyr.

Konsultasjon

Vi utfører ulike konsulent tjenester for å bedre sikre din bedrift.

Service

Vi utfører service på brannvernutstyr.

Vedlikehold

Vi utfører vedlikehold på brannvernutstyr.

Installasjon

Vi utfører installasjon av gass slokke anlegg, røropplegg.
Samt sveising og montering

Sertifisering

Vi tilbyr sertifisering i Acetylen / oxygen anlegg, og brannslukningsutstyr.

Trykkprøve og analyse

Vi utfører trykkprøver av apparater og slanger. Vi utfører også analyse av skumvæsker

Tjenester

Alf Lea & Co.Brannvern er godkjent av Det Norske Veritas, Lloyds register, American Bureau of shipping, Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell og Sjøfartsdirektoratet for å utføre service og sertifisering av de aller fleste typer brannslokkere og systemer på skip, offshore og industri. Vi har egne montører som utfører installasjon av slokkeanlegg, brannslokningsapparater og skilt ombord i skip/rigger.

Konsultasjon

Vi utfører ulike konsulent tjenester for å bedre sikre ditt hjem.

Service

Vi utfører service på brannvernutstyr.

Vedlikehold

Vi utfører vedlikehold på brannvernutstyr.

Refylling

Vi refyller brannslokningsapparater og ladestasjon for Co2 for bedrifter.

Kontroll

Vi utfører årlig, 5 års og 10 års kontroll på brannslukningsapparat.

Resirkulering

Vi resirkulerer pulver fra brannvernutstyr.

Refylling

Vi refyllier brannslokningsapparater og ladestasjoner for privat kunder.

Kontroll

Vi utfører 5 års og 10 års kontroll på brannslukningsapparater.

Resirkulering

Vi resirkulerer pulver fra brannvernutstyr.

Konsultasjon

Vi utfører ulike konsulent tjenester for å bedre sikre din bedrift.

Service

Vi utfører service på brannvernutstyr.

Vedlikehold

Vi utfører vedlikehold på brannvernutstyr.

Installasjon

Vi utfører installasjon av gass slokke anlegg, røropplegg.
Samt sveising og montering

Sertifisering

Vi tilbyr sertifisering i Acetylen / oxygen anlegg, og brannslukningsutstyr.

Trykkprøve og analyse

Vi utfører trykkprøver av apparater og slanger. Vi utfører også analyse av skumvæsker

Meny