Verner liv og verdier

Komplett leverandør av brannvernutstyr, sikkerhetsutstyr og slokkeanlegg til industri, offshore og skip.

Siden 2019 har vi vært en del av Presto. Les mer om Presto på www.presto.no!

NYHET!

Vi kan nå tilby kontroll av etterlysende skilt ihht standard NS-3926.

Vi er godkjent av:
Meny