[:no]Stat-x brannslukkingsystem[:]
  1. Hjem
  2. Slokkeanlegg
  3. Areosol slokkeanlegg
  4. Stat-x brannslukkingsystem

Stat-x brannslukkingsystem

Egenskaper

• Ikke giftig – Ikke korrosiv
• Enkel installasjon – ingen trykktanker eller rør
• Miljøvennlig – Ingen nedbrytning av Ozonlaget (ODP) = 0, bidrar ikke til den globale oppvarming
• Testet og Registrert i henhold til UL Standard 2127 og MCA. Positivt omtalt av EPA for SNAP listing
• Egnet for lukkede rom
• Svært lite vedlikehold
• Personsikker ved normal konsentrasjon for slukking
• Pålitelig og kostnadseffektiv beskyttelse for en lang rekke brannfarer
• Skader ikke elektronisk utstyr og – lagringsmedia
• Enkel rengjøring etter slukking – Aerosolen svever i rommet og kan lett ventileres ut
• Kompakt – opp til 90% reduksjon av vekt og volum

Virkemåte
Ved deteksjon av en brann kan Stat-X® generatoren aktiveres manuelt eller automatisk fra en egnet utløsningsenhet (brannalarmsentral). Når generatoren aktiveres produserer den en eksepsjonelt effektiv, ultrafin Kalium-basert aerosol. Brannslukking oppnås hurtig gjennom aerosolens ultrafine partiklers interaksjon med flammenes frie radikaler. Denne interaksjonen hindrer spredning og vedlikehold av flammene.
I motsetning til gass-systemer er Stat-X® aerosol generatorer svært kostnadseffektive med hensyn til installasjon og vedlikehold da de ikke krever trykktanker eller kostbart røropplegg, som andre brannslukkingssystemer krever. Volum- og vektbehov er minimale.
Effektiviteten av Stat-X® generatorene er et resultat av det patenterte designet, sammensetningen av aerosolen og den ultrafine partikkelstørrelsen.
Stat-X® aerosol generatorer er praktisk talt vedlikeholdsfrie og har en levetid på mer enn 10 år.

For er informasjon eller bestilling, ta kontakt med vår salgsavdeling.

[:no]Stat-x brannslukkingsystem[:]
  1. Hjem
  2. Slokkeanlegg
  3. Areosol slokkeanlegg
  4. Stat-x brannslukkingsystem

Stat-x brannslukkingsystem

Egenskaper

• Ikke giftig – Ikke korrosiv
• Enkel installasjon – ingen trykktanker eller rør
• Miljøvennlig – Ingen nedbrytning av Ozonlaget (ODP) = 0, bidrar ikke til den globale oppvarming
• Testet og Registrert i henhold til UL Standard 2127 og MCA. Positivt omtalt av EPA for SNAP listing
• Egnet for lukkede rom
• Svært lite vedlikehold
• Personsikker ved normal konsentrasjon for slukking
• Pålitelig og kostnadseffektiv beskyttelse for en lang rekke brannfarer
• Skader ikke elektronisk utstyr og – lagringsmedia
• Enkel rengjøring etter slukking – Aerosolen svever i rommet og kan lett ventileres ut
• Kompakt – opp til 90% reduksjon av vekt og volum

Virkemåte
Ved deteksjon av en brann kan Stat-X® generatoren aktiveres manuelt eller automatisk fra en egnet utløsningsenhet (brannalarmsentral). Når generatoren aktiveres produserer den en eksepsjonelt effektiv, ultrafin Kalium-basert aerosol. Brannslukking oppnås hurtig gjennom aerosolens ultrafine partiklers interaksjon med flammenes frie radikaler. Denne interaksjonen hindrer spredning og vedlikehold av flammene.
I motsetning til gass-systemer er Stat-X® aerosol generatorer svært kostnadseffektive med hensyn til installasjon og vedlikehold da de ikke krever trykktanker eller kostbart røropplegg, som andre brannslukkingssystemer krever. Volum- og vektbehov er minimale.
Effektiviteten av Stat-X® generatorene er et resultat av det patenterte designet, sammensetningen av aerosolen og den ultrafine partikkelstørrelsen.
Stat-X® aerosol generatorer er praktisk talt vedlikeholdsfrie og har en levetid på mer enn 10 år.

For er informasjon eller bestilling, ta kontakt med vår salgsavdeling.

Meny