[:no]Serviceavtale [:]
 1. Hjem
 2. Service
 3. Serviceavtale
 4. Serviceavtale

Serviceavtale

En serviceavtale gir deg og dine ansatte i din bedrift trygghet og økt sikkerhet. 

Vi sørger for at lovpålagt brannvernsutstyr er på plass og i forskriftmessig stand. Brannvernsutstyret blir vedlikeholdt, kontrollert og godkjent av autorisert servicetekniker i henhold til brannforskriftene. Kunden blir tilsendt branndokumentasjon over utført kontroll med spesifikasjon over utstyr, plassering, kontrolldato som utstedes for arkivering i kundens internkontrollsystem.

En serviceavtale inneholder: 

 • Kontroll og service av håndslukkeutstyr i henhold til NS 3910
 • Kontroll og  service av brannslanger i henhold til NS-EN 671-3
 • Trykkprøving, C-service og lading/fylling av apparater
 • Din branndokumentasjon samlet og tilgjengelig på et sted
 • Kassering av håndslukker
 • Autorisert servicetekniker kontrollerer brannvernsutstyr i henhold til NS 3910, NS-EN 671-3 og FOBTOT
 • Gjennomgang av skilting av brannvernsutstyr og rømmingsveier
 • Risikoanalyse av førstehjelp og brannskadeutstyr på forespørsel uten ekstra kostnad

Vi er også godkjente/sertifiserte til å utføre service, godkjenninger og sertifisering av utstyr på skip og rigg. 

Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon eller for å opprette en serviceavtale. 

[:no]Serviceavtale [:]
 1. Hjem
 2. Service
 3. Serviceavtale
 4. Serviceavtale

Serviceavtale

En serviceavtale gir deg og dine ansatte i din bedrift trygghet og økt sikkerhet. 

Vi sørger for at lovpålagt brannvernsutstyr er på plass og i forskriftmessig stand. Brannvernsutstyret blir vedlikeholdt, kontrollert og godkjent av autorisert servicetekniker i henhold til brannforskriftene. Kunden blir tilsendt branndokumentasjon over utført kontroll med spesifikasjon over utstyr, plassering, kontrolldato som utstedes for arkivering i kundens internkontrollsystem.

En serviceavtale inneholder: 

 • Kontroll og service av håndslukkeutstyr i henhold til NS 3910
 • Kontroll og  service av brannslanger i henhold til NS-EN 671-3
 • Trykkprøving, C-service og lading/fylling av apparater
 • Din branndokumentasjon samlet og tilgjengelig på et sted
 • Kassering av håndslukker
 • Autorisert servicetekniker kontrollerer brannvernsutstyr i henhold til NS 3910, NS-EN 671-3 og FOBTOT
 • Gjennomgang av skilting av brannvernsutstyr og rømmingsveier
 • Risikoanalyse av førstehjelp og brannskadeutstyr på forespørsel uten ekstra kostnad

Vi er også godkjente/sertifiserte til å utføre service, godkjenninger og sertifisering av utstyr på skip og rigg. 

Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon eller for å opprette en serviceavtale. 

Meny