Kontroll av brannslangetromler etter NS-EN671-3
  1. Hjem
  2. Service
  3. Kontroll av brannvernsutstyr
  4. Kontroll av brannslangetromler etter NS-EN671-3

Kontroll av brannslangetromler etter NS-EN671-3

Vi utfører kontroll av brannslangetrommel etter Standarden for vedlikehold av brannslangetrommel NS-EN671-3. Krav til vedlikehold av brannslangetrommel til bolig er kontroll hvert femte år som skal utføres av kompetent person. For alle andre plasseringer (bedrifter) er kontrollintervallet årlig. Etter endt service utarbeides dokumentasjon og kontrolletikett på skapet/trommelen som markerer tidspunkt for kontroll/service, tidspunkt for neste kontroll/service samt hvem som har utført den.

Husk at eier/bruker skal ta egenkontroll av sin brannslangetrommel minst 4 ganger i året.

Vi har stort serviceverksted ved vår butikk der en servicetekniker utfører kontroll. Kom innom butikken for å kontrollere din brannslangetrommel.

Er dere bedrift, tilbyr vi serviceavtaler. Ta kontakt med vår salgsavdeling for å sette opp en serviceavtale eller for mer informasjon.

Kontroll av brannslangetromler etter NS-EN671-3
  1. Hjem
  2. Service
  3. Kontroll av brannvernsutstyr
  4. Kontroll av brannslangetromler etter NS-EN671-3

Kontroll av brannslangetromler etter NS-EN671-3

Vi utfører kontroll av brannslangetrommel etter Standarden for vedlikehold av brannslangetrommel NS-EN671-3. Krav til vedlikehold av brannslangetrommel til bolig er kontroll hvert femte år som skal utføres av kompetent person. For alle andre plasseringer (bedrifter) er kontrollintervallet årlig. Etter endt service utarbeides dokumentasjon og kontrolletikett på skapet/trommelen som markerer tidspunkt for kontroll/service, tidspunkt for neste kontroll/service samt hvem som har utført den.

Husk at eier/bruker skal ta egenkontroll av sin brannslangetrommel minst 4 ganger i året.

Vi har stort serviceverksted ved vår butikk der en servicetekniker utfører kontroll. Kom innom butikken for å kontrollere din brannslangetrommel.

Er dere bedrift, tilbyr vi serviceavtaler. Ta kontakt med vår salgsavdeling for å sette opp en serviceavtale eller for mer informasjon.

Meny