[:no]Kontroll av håndslokkeapparat etter NS 3910[:]
  1. Hjem
  2. Service
  3. Kontroll av brannvernsutstyr
  4. Kontroll av håndslokkeapparat etter NS 3910

Kontroll av håndslokkeapparat etter NS 3910

Vi utfører kontroll av ditt apparat etter Standarden for vedlikehold av håndslokkere NS 3910. Krav til vedlikehold av håndslokker er kontroll hvert femte år til bolig som skal utføres av kompetent person. For alle andre plasseringer (bedrifter) er kontrollintervallet årlig. Etter endt service utarbeides dokumentasjon og kontrolletikett på skapet/trommelen som markerer tidspunkt for kontroll/service, tidspunkt for neste kontroll/service samt hvem som har utført den.

Husk at eier/bruker skal ta egenkontroll av sitt apparat minst 4 ganger i året.

Vi har stort serviceverksted ved vår butikk der en servicetekniker utfører kontroll. Kom innom butikken for å kontrollere ditt apparat. Vi kan ta kontroll på alle typer håndslokkere.

Er dere bedrift, tilbyr vi serviceavtaler. Ta kontakt med vår salgsavdeling for å sette opp en serviceavtale eller for mer informasjon.

[:no]Kontroll av håndslokkeapparat etter NS 3910[:]
  1. Hjem
  2. Service
  3. Kontroll av brannvernsutstyr
  4. Kontroll av håndslokkeapparat etter NS 3910

Kontroll av håndslokkeapparat etter NS 3910

Vi utfører kontroll av ditt apparat etter Standarden for vedlikehold av håndslokkere NS 3910. Krav til vedlikehold av håndslokker er kontroll hvert femte år til bolig som skal utføres av kompetent person. For alle andre plasseringer (bedrifter) er kontrollintervallet årlig. Etter endt service utarbeides dokumentasjon og kontrolletikett på skapet/trommelen som markerer tidspunkt for kontroll/service, tidspunkt for neste kontroll/service samt hvem som har utført den.

Husk at eier/bruker skal ta egenkontroll av sitt apparat minst 4 ganger i året.

Vi har stort serviceverksted ved vår butikk der en servicetekniker utfører kontroll. Kom innom butikken for å kontrollere ditt apparat. Vi kan ta kontroll på alle typer håndslokkere.

Er dere bedrift, tilbyr vi serviceavtaler. Ta kontakt med vår salgsavdeling for å sette opp en serviceavtale eller for mer informasjon.

Meny