[:no]Inergen Slokkeanlegg [:]
  1. Hjem
  2. Slokkeanlegg
  3. Gass slokkeanlegg
  4. Inergen Slokkeanlegg

Inergen Slokkeanlegg

Alf Lea Brannvern selger, installerer og prosjekterer Inergen anlegg over hele landet.

Ved brann fylles Inergen i rommet og blandes med luft for å slukke branner raskt og effektivt. Inergen er trygt for mennesker,  og en ikke-syntetiske gass lagd av de naturlig forekommende gassene: nitrogen, argon og karbondioksid. Når gassen blir utløst, slipper den til atmosfæren i sin naturlige tilstand.

Inergen er fri for rester og etsende biprodukter som kan gi ytterligere skade på eiendom og bidrar ikke til global oppvarming.

INERGEN slukkesystem beskytter datautstyr samt, telekommunikasjon områder, arkiver og depoter i museer som inneholder verdifulle dokumenter og kunstverk, gassturbiner,  samt produksjon og lagerområder for brannfarlige væsker mot brannskader .

Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon og et uforpliktende tilbud.

[:no]Inergen Slokkeanlegg [:]
  1. Hjem
  2. Slokkeanlegg
  3. Gass slokkeanlegg
  4. Inergen Slokkeanlegg

Inergen Slokkeanlegg

Alf Lea Brannvern selger, installerer og prosjekterer Inergen anlegg over hele landet.

Ved brann fylles Inergen i rommet og blandes med luft for å slukke branner raskt og effektivt. Inergen er trygt for mennesker,  og en ikke-syntetiske gass lagd av de naturlig forekommende gassene: nitrogen, argon og karbondioksid. Når gassen blir utløst, slipper den til atmosfæren i sin naturlige tilstand.

Inergen er fri for rester og etsende biprodukter som kan gi ytterligere skade på eiendom og bidrar ikke til global oppvarming.

INERGEN slukkesystem beskytter datautstyr samt, telekommunikasjon områder, arkiver og depoter i museer som inneholder verdifulle dokumenter og kunstverk, gassturbiner,  samt produksjon og lagerområder for brannfarlige væsker mot brannskader .

Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon og et uforpliktende tilbud.

Meny