[:no]Avfallsbeholder 75L m/pedal [:]
  1. Hjem
  2. Brannvernutstyr
  3. Beholdere for ildfarlig avfall
  4. Avfallsbeholder 75L m/pedal

Avfallsbeholder 75L m/pedal

Art.nr: 24798928

Jonex beholdere for ildsfarlig avfall er konstruert for å hindre selvantennelse. For sikkerhets skyld er den også konstruert for å tåle en kortvarig brann ved at bunnen på beholderen er hevet ca 10 cm opp fra gulvet og at lokket er selvlukkende. 75 liter med pedal. Selvlukkende lokk.

[:no]Avfallsbeholder 75L m/pedal [:]
  1. Hjem
  2. Brannvernutstyr
  3. Beholdere for ildfarlig avfall
  4. Avfallsbeholder 75L m/pedal

Avfallsbeholder 75L m/pedal

Art.nr: 24798928

Jonex beholdere for ildsfarlig avfall er konstruert for å hindre selvantennelse. For sikkerhets skyld er den også konstruert for å tåle en kortvarig brann ved at bunnen på beholderen er hevet ca 10 cm opp fra gulvet og at lokket er selvlukkende. 75 liter med pedal. Selvlukkende lokk.

Meny