1. Hjem
  2. Brannvernutstyr
  3. Beholdere for ildfarlig avfall
  4. Avfallsbeholder 50L u/pedal

Avfallsbeholder 50L u/pedal

Jonex beholdere for ildsfarlig avfall er konstruert for å hindre selvantennelse. For sikkerhets skyld er den også konstruert for å tåle en kortvarig brann ved at bunnen på beholderen er hevet ca 10 cm opp fra gulvet og at lokket er selvlukkende. 50 liter uten pedal. Selvlukkende lokk.

  1. Hjem
  2. Brannvernutstyr
  3. Beholdere for ildfarlig avfall
  4. Avfallsbeholder 50L u/pedal

Avfallsbeholder 50L u/pedal

Jonex beholdere for ildsfarlig avfall er konstruert for å hindre selvantennelse. For sikkerhets skyld er den også konstruert for å tåle en kortvarig brann ved at bunnen på beholderen er hevet ca 10 cm opp fra gulvet og at lokket er selvlukkende. 50 liter uten pedal. Selvlukkende lokk.

Meny